Welkom bij kinderdagverblijf Windekind

Windekind is een Nederlandstalig kinderdagverblijf, vergund en gesubsidieerd door Kind en Gezin. De voorziening voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin. Windekind wordt ondersteund voor verfraaiing, vorming en projecten door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Kinderdagverblijf Windekind is een organisatie van de vzw Windekind.

De dagelijkse leiding is in handen van de verantwoordelijke, Mireille Lamot. Zij is telefonisch te bereiken tijdens de openingsuren van de kribbe op het nummer 02/426.08.45 en via e-mail op infowindekind@skynet.be.
In afwezigheid van de directie neemt de administratief medewerker de dienst waar. Zij is bereikbaar op sanne.windekind@proximus.be of via het algemeen telefoonnummer van het kinderdagverblijf.

De omgangstaal met de kinderen en de administratieve voertaal met de gezinnen is het NEDERLANDS.

Windekind biedt kinderopvang in groep voor baby’s en peuters tot 3 jaar en beschikt minimaal over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Men streeft naar een veilig en kindvriendelijk klimaat, waar elk kind zich geborgen voelt.